Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Χρονοδιάγραμμα

1ος Μήνας
Συγκρότηση ομάδας – Γνωριμία με το έργο – Αναζήτηση (καταιγισμός ιδεών και προβληματισμός) της θεματολογίας
2ος Μήνας
 Προσδιορισμός των κινδύνων και των δυσμενών επιπτώσεων της χρήσης του Διαδικτύου στο ανθρωπογενές & φυσικό περιβάλλον
3ος Μήνας
Διατύπωση κανόνων ασφαλούς πλοήγησης
4ος Μήνας
Λήψη μέτρων για τη προστασία του Περιβάλλοντος
5ος Μήνας
Ερωτηματολόγιο
6ος Μήνας
Επεξεργασία αποτελεσμάτων - Αναφορά
7ος Μήνας
Παρουσίαση εργασιών, αφίσα, ιστοσελίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου