Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Περιγραφή προγράμματος

Όλοι, πλέον, αναγνωρίζουμε ότι το Διαδίκτυο αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που διευρύνει τις δυνατότητές μας στην επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση. 

Η εξοικείωσή μας με την πλοήγηση στις εικονικές διαδρομές και η αξιοποίηση των θετικών πλευρών του Διαδικτύου με εφόδιο την κριτική ικανότητα μπορούν, πραγματικά, να μας ανοίξουν ένα παράθυρο στον κόσμο. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε όμως ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε κινδύνους, που αναστέλλουν τα ωφέλιμα στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό. 

Άρα, θα πρέπει να φροντίζουμε για ένα ασφαλέστερο, όσο το δυνατόν, Διαδίκτυο

Παράλληλα θα πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσο η Τεχνολογία του Internet αποτελεί μια «Αει-φορική Τεχνολογία» και σε ποιο βαθμό η αξιοποίησή της στην εκπαίδευση και την προσωπική ζωή μπορεί να γίνει το μέσον 
α) για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης φυσικών πόρων (ελαχιστο-ποίηση προσωπικού & οικογενειακού οικολογικού αποτυπώματος), 
β) για την καλλιέργεια «συνείδησης καταναλωτή» και 
γ) για την ευαισθητοποίηση προς αποφυγή σύγχρονων ρύπων μη βιολογικής προέλευσης.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. Ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι στο Διαδίκτυο (βλάβη υλικού & προγραμμάτων, παρενόχληση στον κυ-βερνοχώρο, πορνογραφία, παιδοφιλία, παραβίαση της ιδιωτικότητας & των προσωπικών δεδομέ-νων, ψηφιακός εθισμός, τυχερά παιχνίδια, ακατάλληλο περιεχόμενο, …);

2. Ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισης των παραπάνω κινδύνων;

3. Το Διαδίκτυο προωθεί τον υπερκαταναλωτισμό, ενθαρρύνει τις παρορμητικές αγορές και αποτελεί εργαλείο για τη δραματική αύξηση του όγκου της κατανάλωσης;

4. Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές συνέπειες του Διαδικτύου;

5. Ποια τα περιβαλλοντικά οφέλη και οι δυσμενείς επιπτώσεις; (Online Shopping, on-line φιλαναγνωσία, κοινω-νική δικτύωση vs διαρροή της παραγωγικότητας, ανεκμετάλλευτος, χαμένος χρόνος, αύξησης εκ-πομπής αερίων του θερμοκηπίου, η μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή αποθήκευση οδηγεί σε σημαντικές αυξήσεις στην κατανάλωση ενέργειας κλπ, ευρυζωνικά δίκτυα και επιβλαβής ακτι-νοβολία.

 6. Διαδίκτυο μέσω laptops, tablets, κινητών τηλεφώνων και διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Οικονομία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, ΤΠΕ, Πληροφορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου